FOUND – is not a classic book. It is author is not a writer – he is a movie director. In the book, he relates his lite, which is like a movie script. It is a story filled with images that he tries to rearrange into a whole and give meaning to it Under the watchful eye of Wanda Poltawska, who is a psychiatrist, he puts his life in order, as if it were a movie production. The protagonist of the book is a man in his forties – a Pole who grows up in post-communist times. His burning desire is to become a movie director. It is a turning point in his life -since then, his life is heading for a downfall, loss of identity and dignity. Mother Teresa of Calcutta, who was friends with dr Poltawska, used to say that a fallen man is like a gold bar that fell into mud. In order to make it gold again, one needs to take it out of the mud and clean it. This is the story of Found. The story of a man who looking for a meaning in his movie career is trying to find himself. Even he himself is surprised with the ending of the story.

Buy e-book or paperback on Amazon

Or Polish version

ODNALEZIONY SENS

Opowieść o działaniu dr Wandy Półtawskiej. Nauczanie papieża Jana Pawła II w praktyce. Praca nad książką trwała 10 lat.

Dzięki dr Wandzie Półtawskiej odnalazłem sens, że życie ludzkie osiąga swój największy wymiar, gdy bezinteresownie pomaga się drugiemu człowiekowi. To największy skarb, jaki może człowiek w swoim życiu zgromadzić.  I jeszcze… z wielu słów dr Półtawskiej najbardziej zapadły mi w pamięć te, że ekonomia boża jest inna od tej ludzkiej i że ten, który traci, w bożych oczach może zyskiwać.
Paweł Zastrzeżyński

***

Spotkania z ludźmi to jest mój zawód, od początku moich studiów, od 1945 roku zajmowałam się i zajmuję się ludźmi. Jest to moją pasją i moim zawodem. Poznaję ludzi i przyjaźnię się z ludźmi. Każde życie ludzkie jest szeregiem spotkań niby przypadkowych, a ksiądz Karol Wojtyła twierdził, że nie ma spotkań przypadkowych, ale są „dary z nieba”, dar człowieka, dar przyjaźni.
W każdym okresie życia spotykamy ludzi i możemy wybierać ludzi, z którymi chcemy się spotkać, zbliżyć i równocześnie dostajemy ludzi jako zadanie. Ksiądz Karol Wojtyła używał pojęcia „zawierzenie”. Pan Bóg stawia przed tobą jakiegoś człowieka jako zadanie, zawierza los tego kogoś temu wybranemu.
Wanda Półtawska

Zapraszamy do zakupu w naszym sklepie internetowy.